Hårets tillväxtfaser

Hårets tillväxtfaser

Det kanske kan tyckas att håret växer hela tiden. Vi behöver regelbundet gå till frisören för att det inte ska kännas ovårdat och för långt utifrån den stil och frisyr vi vill ha. Och detta är riktigt, men varje hårstrå har sina olika faser – ibland växer det och ibland vilar det.

Man brukar tala om att hår växer i cykler. Varje hårsäck växlar nämligen mellan tre olika faser – en tillväxtfas, en övergångsfas och slutligen en vilofas. Sedan återkommer tillväxtfasen och så fortlöper det cykliska förloppet.

Tillväxtfasen
Denna fas kallas med ett finare ord för den anagena fasen. Det är under denna fas som hårstråna bildas och växer. Ungefär 90% av alla hårstrån befinner sig samtidigt i denna fas. Detta är en lång fas som kan pågå i flera år och ger en tillväxt på några tiondels millimeter varje dag. Det kanske inte låter så mycket, men på ett helt år blir det ca en decimeter. Tillväxten kan dock variera individuellt. Man har t ex kunna konstatera att om hårroten får rätt näringsämnen inifrån (genom mat och kosttillskott) så ökar tillväxttakten.

Övergångsfasen
Övergångsfasen, som också kallas den katagena fasen, är den fas i hårstråets liv som det slutar växa till sig och istället förbereder sig på att vila. I praktiken är det hårsäcken (d v s hårets ”rot”) som drar ihop sig och upphör med att producera tillväxt. Detta är en relativt kort fas på bara några veckor.

Vilofasen
Under vilofasen (telogena fasen) är det ingen aktivitet i hårsäcken, och så är det i ett par månader. Runt 10% av mannens hår befinner sig i denna fas samtidigt. I början av vilofasen sitter hårstrået kvar, men sedan lossnar det helt naturligt, t ex när man kammar sig eller tvättar håret. Detta håravfall är en naturlig del i hårets livscykel, och som tumregel brukar man säga att det faller av ca 100 hårstrån om dagen helt naturligt.
När hårstrået lossnat, förbereder sig hårsäcken för att åter gå in i tillväxtfasen, och börjar då producera ett nytt hårstrå – och så börjar den naturliga hårtillväxten om igen.

Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
Signa upp
Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy och ger samtycke till att ta emot uppdateringar från vårt företag.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
© 2023 Baltex AB. Alla rättigheter reserverade